Αίτηση άρσης φορολογικής ενημερότητας

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου
Διεύθυνση: Αριστομένους 28, Καλαμάτα
Πληροφορίες: τηλ: 27213-60735

Αίτηση ενδιαφερόμενου άρσης φορολογικής ενημερότητας

Search