Αίτηση ρύθμισης οφειλών Ν.4152/2013

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου
Διεύθυνση: Αθηνών 99, Καλαμάτα
Πληροφορίες: τηλ: 27213-60735

Αίτηση για ρύθμιση οφειλών περί του Νόμου 4152/2013.

Search