Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου-Οικοπέδου

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Δημοτικών Προσόδων
Διεύθυνση: Αριστομένους 28, Καλαμάτα
Πληροφορίες: τηλ: 27213-60739 

Υπεύθυνη Δήλωση για τον υπολογισμό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για μη Ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα-οικόπεδα.

Search