Βεβαίωση Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ)

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομικών-Τοπογραφικών Εφαρμογών & Χωροταξίας
Διεύθυνση: Ψαρών 15, Διοικητήριο Καλαμάτας
Πληροφορίες: 27213-61825 & 27213-61815-8

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

    1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
    2. Δύο Τοπογραφικά Διαγράμματα σε Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ '87)

Search