Επικινδυνότητα Οικοδομής

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Επικινδύνων Ετοιμόρροπων Οικοδομών
Διεύθυνση: Ψαρών 15, Διοικητήριο Καλαμάτας
Πληροφορίες: 27213-61827 & 27213-61787

Αίτηση ενδιαφερόμενου.

Search