Χορήγηση Φωτοαντιγράφων Οικοδομικής Άδειας

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση: Ψαρών 15, Διοικητήριο Καλαμάτας
Πληροφορίες: 27213-61820

Αίτηση ενδιαφερόμενου.

Search