Αίτηση για παραχώρηση Δημοτικού Λαχανόκηπου

Πληροφορίες:
Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών,
Αθηνών 99,
Τηλ.: 27213-60846, 27213-60844

Απαραίτητα δικαιολογητικά (όταν ανακοινωθεί η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) :

  1. Αίτηση
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Φορολογική Δήλωση Ε1 και Ε9
  6. Πρόσφατος λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφέλειας

Προτεραιότητα θα δοθεί στους κατόχους χαμηλών εκκαθαριστικών σημειωμάτων, στους πολύτεκνους και στους πολίτες που δεν διαθέτουν αγροτεμάχια.

Ο κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Λαχανόκηπων παρατίθεται εδώ

Search