Γενικό πολεοδομικό σχέδιο

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας

Το Γ.Π.Σ. Καλαμάτας εγκρίθηκε το 2011 με την υπ΄αριθμ. οικ. 1015/29-3-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/3-5-2011 και αφορά την περιοχή του τέως Καποδιστριακού Δήμου Καλαμάτας.

Τα σχέδια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου μπορείτε να τα δείτε σε μορφή TIFF ή σε μορφή DWG (γεωαναφερμένα)

(Για να δείτε τα περιεχόμενα των DWG σωστά, αποσυμπίεστε τα αρχεία με τα TIFF και DWG στον ίδιο φάκελο) 

Search