Τροποποιήσεις Εγκεκριμένων Σχεδίων Πόλης

Τροποποιήσεις Εγκεκριμένων Σχεδίων Πόλης

Η εφαρμογή "Τροποποιήσεις Εγκεκριμένων Σχεδίων Πόλης" αποτελεί βοηθητικό εργαλείο και δεν υποκαθιστά το αρχείο Εγκεκριμένων Τροποποιήσεων που τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

Ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος για τυχόν παραλήψεις ή λάθη που ενδεχομένως υπάρχουν στο αρχείο που ακολουθεί.

Τις τροποποιήσεις του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Καλαμάτας μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Τις τροποποιήσεις του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Ασπροχώματος μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Search