Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Αιτήσεις συμμετοχής στις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να επιλεγούν οι άμεσα ωφελούμενοι για ένταξη στις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Καλαμάτας. Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου /Υποέργου  «ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Καλαμάτας: Πολυδύναμο σχέδιο κοινωνικών δράσεων άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ.

Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των άμεσα ωφελούμενων, δηλαδή των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας, απειλούμενων από φτώχεια και αστέγων μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες παρέχονται από όλες τις Κοινωνικές Δομές του σχεδίου προς τους ωφελούμενους, καθώς και η αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.

Πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στην περίληψη ανακοίνωσης που παρατίθεται εδώ. Επίσης, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του δικαιούχου φορέα (www.epeka.gr) ή να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη του φορέα, Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες 10.00-15.00, στην Αγία Τριάδα - Δυτικό Κέντρο, Καλαμάτα, τηλ./ fax: 27210-97222.

afisa-eksw.JPGafisa.JPG

Search