Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμαρχος στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Στην Τρίπολη μεταβαίνει σήμερα νωρίς το απόγευμα ο Δήμαρχος, προκειμένου να συναντήσει το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, Μανώλη Αγγελάκα.

Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, είναι:

1. Κτίσματα που έχουν ανεγείρει αθίγγανοι παρανόμως στις περιοχές Αγίας Τριάδος και όπισθεν Πολυκλαδικού

2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφορικά με τη διαχείριση απορριμμάτων

3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διαχείριση της λυματολάσπης, αγωγός υδρεύσεως Πηδήματος – Καλαμάτας και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για παρεμβάσεις στο Νέδοντα προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Search