Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Απόφαση για τα προνοιακά επιδόματα

Απόφαση με την οποία κατανέμονται κονδύλια προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο έτους 2013, υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης (ΑΔΑ: ΒΛΛΟΝ-ΖΑ9). Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 112.988.331,31 € για το σύνολο της χώρας, ενώ στο Δήμο Καλαμάτας κατανεμήθηκε ποσόν 1.618.092,82 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας εξυπηρετεί διοικητικά όλη τη Μεσσηνία για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.

Εκτιμάται πως τα επιδόματα αυτά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων, μετά τη γραφειοκρατική διαδικασία μέσω Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – Τραπεζών, γύρω στις 14 Οκτωβρίου.

Search