Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Πρόταση ανάπλασης στο πρώην κτήμα Μπιτσάνη

Πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αστική ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Περιοχής Νέου Κόσμου (Μπιτσάνη)» και προϋπολογισμό 340.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, υπεγράφη από το Δήμαρχο και υπεβλήθη σήμερα. Η προτεινόμενη πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 173/25-01-2011 (Κ.Π. 29) Πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου, του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννησου – Ιονιων Νησων 2007-2013» για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 08 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου».

Φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η κατασκευή ενός μικρού πάρκου δύο περίπου στρεμμάτων, μιας παιδικής χαράς και μιας μικρής πλατείας – καθιστικού στη συνοικία του Νέου Κόσμου, στη δυτική Καλαμάτα, που αναπτύσσεται ταχύτατα μετά την ένταξη της στο σχέδιο πόλης. Τους τρεις χώρους, που βρίσκονται σε διαφορετικά οικοδομικά τετράγωνα (715 – 716) αλλά σε άμεση επαφή, θα τους χωρίζει μόνο η υπό διάνοιξη δημοτική οδός, γι’ αυτό θα μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται.

Το πάρκο οργανώνεται για να δεχθεί διαφορετικές δραστηριότητες που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων της γειτονιάς. Οι παρεμβάσεις στο χώρο θα είναι ήπιες σε μια προσπάθεια να μη διαταραχθεί, στο μέτρο του δυνατού, το σημερινό φυσικό περιβάλλον από αυτοφυή χαμηλή βλάστηση, ένα φυσικό πράσινο χαλί, ελαιόδενδρα και 6 πορτοκαλιές. Για το σκοπό αυτό, στον υπό διαμόρφωση χώρο θα στρωθεί φυσικός χλοοτάπητας, θα δημιουργηθούν ανθώνες για την φύτευση εποχικών ανθέων, θα φυτευτούν διαφορετικών ειδών θαμνώδη, αρωματικά και μη φυτά.

Επίσης, θα φυτευτούν περιμετρικά και σε επιλεγμένα σημεία, που έχουν σχέση με τον προσανατολισμό του χώρου, πλατάνια, κυπαρίσσια και άκαρπες μουριές, που θα εξασφαλίζουν την άνοιξη και τους καλοκαιρινούς μήνες ικανοποιητικές συνθήκες δροσισμού και το χειμώνα προστασία από τους ψυχρούς βόρειους ανέμους. Θα καθιστούν με αυτό τον τρόπο την παραμονή του επισκέπτη στο πάρκο ευχάριστη. Τα ελαιόδενδρα και οι πορτοκαλιές που βρίσκονται στο χώρο ο οποίος προορίζεται για γήπεδο 5x5, θα μεταφυτευτούν στον κήπο της πλατείας μπροστά στην παιδική χαρά και σε διάφορα σημεία του υπό διαμόρφωση πάρκου.

Η παιδική χαρά που θα κατασκευαστεί στο οικοδ. τετράγωνο 715 διαμορφώνεται σε δυο επίπεδα λόγω μεγάλης κλίσης του εδάφους. Αυτά θα συνδέονται μεταξύ τους με ράμπα, που θα έχει στόχο την αποφυγή ατυχημάτων από τα παιδιά. Στο ένα επίπεδο οργανώνεται η ζώνη για παιδιά και στο δεύτερο επίπεδο για νήπια. Η παιδική χαρά θα είναι προσβάσιμη στα παιδιά και τους γονείς και από τις δυο δημοτικές οδούς που την περιβάλλουν.

Search