Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Νόμιμες αποφάσεις (3 Οκτωβρίου 2013)

Νόμιμες κρίθηκαν από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και δύο αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Απόφαση 384/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σχετικά με την απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (πρώην ΔΕΗ) του υποέργου 2 με τίτλο «Μετατόπιση ιστών ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και αύξηση παροχής ισχύος» της πράξης «Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών στην Καλαμάτα».

2. Απόφαση 270/2013 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας επί του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού όσον αφορά στο έργο «Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης – ‘ευφυής’ μετακίνηση».

3. Απόφαση 286/2013 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή μονώσεων σχολείων».

Search