Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Παρεμβάσεις στην οδό Ηρώων

Ο Δήμαρχος μετέβη σήμερα στην οδό Ηρώων, συνοδευόμενος από αρμόδιους Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ και Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου, ύστερα από πρόσκληση επαγγελματιών και κατοίκων για επίλυση προβλημάτων, όπως: πεζοδρόμια, φωτισμός, καθαριότητα, διαχείριση λυμάτων κ.λπ.

Αποφασίσθηκαν και ανακοινώθηκαν οι παρακάτω άμεσες δράσεις:

Α) καθαρισμός πεζοδρομίων και ρείθρων

Β) τσιμεντόστρωση πλάτους ενός μέτρου σε πεζοδρόμια

Γ) αντιμετώπιση οσμών από λύματα

Δ) βελτίωση φωτισμού και

Ε) ολοκλήρωση μελέτης διαμόρφωσης πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού οδού Ηρώων.

irwwn_2.JPGirwwn_5.JPGirwwn_8.JPG

Search