Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Συνεχίζουμε το κολύμπι σε πεντακάθαρα νερά

Ο καιρός επιτρέπει ακόμη την κολύμβηση στις θάλασσες της Καλαμάτας, σε πεντακάθαρα πάντοτε νερά όπως πιστοποιούν οι αναλύσεις δειγμάτων που ελήφθησαν στις 9 και στις 23 Σεπτεμβρίου από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ., και για την προστασία του περιβάλλοντος, πραγματοποιεί κάθε δεκαπενθήμερο, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της, από την πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας μέχρι τη Μικρή Μαντίνεια.

Κατά τις μετρήσεις του πρώτου και του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου 2013 διεπιστώθη από τα ευρήματα των αναλύσεων ότι τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας. Οι τιμές βρίσκονται πολύ κάτω από τα όρια των επιθυμητών και επιτρεπτών επιπέδων όπως φαίνεται στους σχετικούς πίνακες, τους οποίους μπορείτε να δείτε εδώ.

kathara-nera-kolimvisis_1.JPGkathara-nera-kolimvisis_2.JPG

Search