Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Επιμόρφωση εντασσομένων σε καθεστώς κινητικότητας

Εγκύκλιο (ΑΔΑ ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ) εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων που εντάσσονται σε καθεστώς κινητικότητας. Η εγκύκλιος παρατίθεται εδώ.

Search