Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης: η ΔΕΥΑΚ αποφασίζει για ανάδοχο

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεδριάσει το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων, μεταξύ άλλων :

1)      Έργο: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας, σε μήκος 57.700 μέτρων. Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού.

2)      Έργο: Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές του Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα και τη Μεσσήνη. Έγκριση γεωτεχνικής μελέτης.

3)      Έργο: Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων, χρήση 2013-2014. Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού.

4)      Έργο: Μικροεπεκτάσεις δικτύου ύδρευσης για εξυπηρέτηση νέων οικοδομών, χρήση 2012:

α) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.

β) Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

5)      Ανάθεση μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης αντλιοστασίου ακαθάρτων Θουρίας»

6)      4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έτους 2013

7)      4η τροποποίηση του Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έτους 2013.

8)      Είσπραξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών τελών ύδρευσης πρώην Δήμων Άριος, Αρφαρών και Θουρίας μέσω Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (σχετ. 329/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

9)      Τρόπος πληρωμής των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από 1/1/2013

10)    Έγκριση ή μη πρακτικού για «Ασφάλιστρα των μεταφορικών μέσων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.».

11)    Έγκριση ή μη πρακτικού για «Προμήθεια οχημάτων».

Search