Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Πρόταση ανάπλασης στην Πλατεία Ανάληψης

Υπεβλήθη σήμερα 26/9/2013 από το Δήμο Καλαμάτας πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Πλατείας Ανάληψης του Δήμου Καλαμάτας», με δημόσια δαπάνη 242.150,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η υποβολή αυτής της πρότασης έγινε σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 173/25-01-2011 (Κ.Π. 29) Πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕΠΙΝ 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης βασίζεται σε πέντε άξονες:

1.     αντικατάσταση της τσιμεντένιας δαπεδόστρωσης που περιβάλλει το Ναό

2.     ανάδειξη και ταυτόχρονη επέκταση του πρασίνου (υψηλού και χαμηλού)

3.     χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Εκκλησίας και των πιστών

4.     γενική επισκευή και αντικατάσταση στέγης του κτίσματος που βρίσκεται στη νότια πλευρά του καμπαναριού

5.     νέος φωτισμός.

ekklisia-analipsis.JPGekklisia-analipsis_1.JPG

Search