Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Τα οικόπεδα περιοχών Αρτέμιδος και Κατσόγιαννη στο Κτηματολόγιο

Καταχωρίσθηκαν στο Εθνικό Κτηματολόγιο τα οικόπεδα που προέκυψαν από την πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης περιοχής Αρτέμιδος, καθώς και από την πράξη εφαρμογής που ακολούθησε την πολεοδομική μελέτη περιοχής Κατσόγιαννη, στην Καλαμάτα.

Μετά την ενημέρωση του κτηματολογικού φύλλου όσον αφορά σε καθεμιά ιδιοκτησία, ο Δήμος θα έχει πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τη διαδικασία για τα επικείμενα και να αποστείλει προς τους ιδιοκτήτες τους πίνακες εισφοράς σε χρήμα. Κατόπιν, οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας ή μεταβίβασης των οικοπέδων τους.

Με την εξέλιξη αυτή φθάνει σε αίσιο πέρας μια πολυετής διαδικασία, με αποτέλεσμα ικανοποιητικό για τους πολίτες και το Δήμο καθώς οι περιοχές Αρτέμιδος και Κατσόγιαννη ενεργοποιούνται πολεοδομικά και οικοδομικά.

Search