Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Εξοπλισμός για τη Φιλαρμονική και το Δημοτικό Ωδείο

Η πράξη «Φεστιβάλ Πελοποννήσου: ενίσχυση Φιλαρμονικών και Χορωδιών της Πελοποννήσου» εντάχθηκε για χρηματοδότηση στον άξονα προτεραιότητας «08 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕΠΙΝ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 2.532.859 ευρώ.

Η ένταξη της πράξης αυτής αφορά στην προμήθεια στολών, ηχητικών και εξοπλισμού Χορωδιών και Φιλαρμονικών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, μεταξύ άλλων και για το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας (υπάγεται στην Κ.Ε. «Φάρις»), με συνολική δαπάνη 56.540,64 ευρώ και για τη    Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, με συνολική δαπάνη 90.589,50 ευρώ.

music.jpgmusic_1.jpgmusic_2.jpgmusic_3.jpgmusic_4.jpgmusic_5.jpg

Search