Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Νόμιμες αποφάσεις (24 Σεπτεμβρίου 2013)

Νόμιμες κρίθηκαν 3 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και 3 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης:

1. Έγκριση απόφασης (288/2013) του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου έτους 2013»

pantopwleio

2. Έγκριση απόφασης (377/2013) του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Προστασία ακτών Μικρής Μαντίνειας»

mantineia

3. Έγκριση απόφασης (411/2013) του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανέγερση 10ου και 26ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας»

anegersi sxoleiwn anegersi sxoleiwn1

4. Έγκριση απόφασης (254/2013) της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στο πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια δομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου (προμήθεια υλικών λατομείου και σκυροδέματος)

5. Έγκριση απόφασης (238/2013) της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στο πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού για τη «Μίσθωση αυτοκινήτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας».

6. Έγκριση απόφασης (237/2013) της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στο πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια δομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου (προμήθεια υλικών από μάντρα οικοδομικών υλικών και προκατασκευασμένων προϊόντων τσιμέντου).

Search