Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Παρέμβαση στην οδό Δαμηλάτη

Παρέμβαση στην οδό Δαμηλάτη πραγματοποιήθηκε από συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας, που περιλαμβάνει διαπλάτυνση του δρόμου στη βορινή του πλευρά, σε μήκος 60 μέτρων περίπου, με τσιμεντόστρωση.

Επίσης, έγινε διαμόρφωση του πεζοδρομίου κατά ένα τμήμα του, που θα συνεχισθεί επί μήκους περίπου 50 μέτρων.

erga_odo_damilati.JPGerga_odo_damilati_.JPGerga_odo_damilati_1.JPG

 

Search