Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Συμμετοχή στη δεύτερη ημέρα απεργίας της ΑΔΕΔΥ

Σε μικρότερο ποσοστό απήργησαν σήμερα οι υπάλληλοι του Δήμου Καλαμάτας, δεδομένου ότι η συμμετοχή τους στη 48ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ ανήλθε σε 57,27%, έναντι 74,32% χθες. Σημειώνεται πως οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου δεν έλαβαν μέρος σε αυτήν.

Τα στοιχεία συμμετοχής στην απεργία κατά τη δεύτερη ημέρα της παρατίθενται εδώ.

Search