Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Νόμιμες οι αποφάσεις από το ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Νόμιμες κρίθηκαν  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (7) και  της Οικονομικής Επιτροπής (1) από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης:

1. Έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην παραχώρηση κατά χρήση στεγασμένων χώρων της ΤΚ Πηδήματος στο Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πηδήματος.

2. Έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση των όρων σύμβασης χρησιδανείου περί παραχώρησης δημοτικού γηπέδου Ασπροχώματος στον Αθλητικό Σύλλογο Ασπροχώματος.

3. Έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην παραχώρηση κατά χρήση έκτασης στην περιοχή Φαραί (θέση Μπιλινά), στη Λέσχη Μοτοσικλέτας Καλαμάτας και Λέσχη Μοτοσικλετιστών BMWΠελοποννήσου.

4. Έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην ανάθεση στη ΔΕΥΑΚ της σύνδεσης του Γυμνασίου Παραλίας με το δίκτυο αποχέτευσης.

5. Έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην απευθείας ανάθεση, μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, για το έτος 2013.

6. Έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση της μελέτης και της με αυτεπιστασία εκτέλεσης του έργου «Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης πρασίνου και παιδότοπων για το 2013».

7. Έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση Δημοτικού καταστήματος Βέργας».

8. Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή αναβαθμών προστασίας γέφυρας Νέδουσας».

Search