Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Οικονομική Επιτροπή: έγκριση προϋπολογισμού

Κατά τη σημερινή, 37η/2013, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, έγινε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων, ως ακολούθως:
 
1. Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού, οικον. έτους 2014, Δήμου Καλαμάτας. Εγκρίθηκε όσον αφορά σε προϋπολογισμό ύψους 67.919.220,89 ευρώ, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος μεταξύ εσόδων και εξόδων.
 
2. Επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου έτους 2013». Αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία Αδελφοί Π. Μουργή ΑΕ. Τα είδη για τα οποία δεν δόθηκαν προσφορές, θα αγορασθούν με απευθείας ανάθεση.
 
3. Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2013 Τοπικής Κοινότητας Αριοχωρίου. Εγκρίθηκε.
 
4. Ανάθεση επιδόσεων σε δικαστικούς επιμελητές (εκτός ημερησίας διατάξεως). Εγκρίθηκε.
 
5. Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή μονώσεων σχολείων» (εκτός ημερησίας διατάξεως). Ανεδείχθη μειοδότης ο Σπύρος Γ. Ψώνης με ποσοστό εκπτώσεως 8,07%.
 
6. Αποδέσμευση πιστώσεων Προϋπολογισμού, οικον. έτους 2013 (εκτός ημερησίας διατάξεως). Εγκρίθηκε και αφορά στην πληρωμή ληξιπροθέσμων οφειλών.
 
20120430_1o_dimotiko_1_Small.jpg20120827_sxoleia_1_Small.JPGoikonomiki-photos.JPGoikonomiki-photos_1.JPGoikonomiki-photos_2.JPGoikonomiki-photos_3.JPGoikonomiki-photos_4.JPG

Search