Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Μετατάξεις στο Δήμο Πάρου

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδόθηκε εκ μέρους του Δήμου Πάρου για μετάταξη υπαλλήλων. Η ανακοίνωση έχει ΑΔΑ: ΒΛΩΥΩΞΓ-ΜΩΜ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι η 6η Σεπτεμβρίου.

Search