Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Έργα του Δήμου

Σύσκεψη για τα έργα που εκτελούνται ή επιδιώκεται να εκτελεσθούν με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο, με τη συμμετοχή Αντιδημάρχων και Διευθυντών Υπηρεσιών του Δήμου.
Στο πλαίσιο γενικότερης θεώρησης των έργων του Δήμου, ορισμένες αξιοσημείωτες εξελίξεις είναι οι ακόλουθες:
 
1. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 
Για το αδιάνοικτο τμήμα της οδού Βασιλέως Γεωργίου, θα γίνει δίκη για τον προσδιορισμό τιμής μονάδος την 1η Οκτωβρίου, ύστερα από 4 αναβολές
 
2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
 
Αναβάθμιση  και  Επέκταση Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμάτας. Την προσεχή εβδομάδα αρχίζουν οι εργασίες. Υπενθυμίζεται πως στις 9.7.2013 υπεγράφη  σύμβαση ύψους 4.179.700,00 € πλέον Φ.Π.Α. με την ανάδοχο εταιρεία «Μεσόγειος Α.Ε.». Ο συμβατικός χρόνος κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 12 μήνες. Το έργο είχε δημοπρατηθεί στις 19.11.2012 με το σύστημα μελέτη – κατασκευή, η οριστική μελέτη του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο, γι’ αυτό και ξεκινούν οι εργασίες την επόμενη εβδομάδα. Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», με προϋπολογισμό 4.265.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συμμετέχει με το ποσό των 421.000,00 € για εργασίες που δεν είναι επιλέξιμες.
 
3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ
 
Επίσης, την επόμενη εβδομάδα η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα κάνει έλεγχο του  δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων που έχει κατασκευασθεί στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Φλώρου, προκειμένου να εξετασθεί εάν είναι δυνατή η λειτουργία του.
 
4. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
 
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο έχει συμπεριληφθεί σε πιλοτικό πρόγραμμα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων δημοσίου τομέα με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωρεί η μελέτη για τη θέρμανση της πισίνας.
 
espa.JPGespa_1.jpgespa_2.JPGespa_3.JPGespa_4.JPGespa_5.JPGespa_6.JPGespa_7.JPG

Search