Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο: προτεραιότητες

Α. ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΠΛΟΙΑ

Η εκποίηση κατασχεθέντων πλοίων, που παραμένουν σε αχρησία στο λιμάνι της Καλαμάτας, έχοντας παρουσία σαπιοκάραβων και δημιουργώντας πρόβλημα στην τουριστική εικόνα της πόλεως, είναι μία από τις πρώτες ενέργειες στις οποίες θα προβεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας. Ο πλειστηριασμός θα γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι προτεραιότητες ενεργειών και δράσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας απετέλεσαν αντικείμενο συσκέψεως σήμερα στο Δημαρχείο, με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ταμείου Γιάννη Μανδηλάρη και υπηρεσιακών παραγόντων, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δήμαρχος έδωσε κατευθύνσεις.

 

Β. ΓΕΡΑΝΟΙ

Πέραν των πλοίων, δόθηκε οδηγία άμεσης εκποίησης και αχρήστων γερανών, οι οποίοι δεν έχουν λειτουργήσει επί πολλά χρόνια.

Επισημαίνεται πως το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας θα ασκεί προσωρινή ταμειακή διαχείριση, γι’ αυτό και απέκτησε ΑΦΜ καθώς και λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, προς διευκόλυνση των συναλλαγών.

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός των ετών 2013 και 2014, καθώς και ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, θα συνταχθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεως και λήψεως αποφάσεων στο ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.

 

Δ. ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Στα τεχνικά θέματα, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας θα υποστηρίζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Επισημαίνεται πως στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013 θα συμπεριληφθεί σειρά έργων όπως η συμπλήρωση της ανάπλασης του νοτίου πεζοδρομίου της Ναυαρίνου, η ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού σε όλη τη χερσαία ζώνη λιμένος, ο ηλεκτροφωτισμός του λιμενοβραχίονα κ.ά.

Για την εξασφάλιση της καθαριότητας, θα συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

limeniko-tameio.JPGlimeniko-tameio_1.JPGlimeniko-tameio_2.JPGlimeniko-tameio_3.JPGlimeniko-tameio_4.JPGlimeniko-tameio_5.JPG

Search