Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

"Κινητικότητα" υπαλλήλων

Με κατεπείγον έγγραφο που υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους Δημάρχους, δίδονται λεπτομέρειες σχετικά με τη μη συμπερίληψη υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας στο πρόγραμμα κινητικότητας.
 
Αναφέρονται οι κατηγορίες των δημοτικών αστυνομικών οι οποίοι δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας και μετατάσσονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις στον ίδιο Δήμο.
 
Επίσης, η εγκύκλιος αυτή αναφέρει τις δέουσες ενέργειες των Δήμων.

Παρατίθεται η εγκύκλιος, ο Πίνακας A και ο Πίνακας B.

Search