Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Νέο Δημαρχείο: απρόσκοπτη χρηματοδότηση

Συνεχής είναι η ροή χρηματοδοτήσεως από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις εργασίες μετασκευής του παλιού Νοσοκομείου Καλαμάτας σε διοικητικό κέντρο του Δήμου της μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Στο Δήμο έφθασε έγγραφο με την 26η κατανομή χρηματοδοτήσεως για το 2013, που αντιστοιχεί σε κονδύλιο 127.287,72 ευρώ.

Search