Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Ρύθμιση οφειλών Ν.4611/2019-Λήξη προθεσμίας βεβαίωσης οφειλών

Ο Δήμος Καλαμάτας υπενθυμίζει στους πολίτες ότι μπορούν να ρυθμίσουν – εξοφλήσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δήμο, και αυτές που θα βεβαιωθούν έως και 16/7/2019, σύμφωνα με τις ευνοϊκές διατάξεις των άρθρων 110 - 117 του Νόμου 4611/2019.

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων καλούνται οι οφειλέτες που έχουν αβεβαίωτες οφειλές και επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση να προσκομίσουν στοιχεία (όπως δηλώσεις ΦΠΑ, συμβόλαια, κλπ) έως και την Παρασκευή 12-7-2019 προκειμένου οι οφειλές τους να βεβαιωθούν ταμειακά και να τύχουν των ευεργετημάτων της ρύθμισης. Σε αντίθετη περίπτωση, από 17/7/2019, δεν θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση οι αβεβαίωτες οφειλές και θα πρέπει να εξοφλούνται και οι κύριες οφειλές και τα αναλογούντα πρόστιμα.

Οι οφειλές ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη μέχρι τις 16/9/2019 έως και σε 100 δόσεις ποσού τουλάχιστον 20,00 € εκάστη με διαγραφή μέρους των προστίμων, προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να εξασφαλίσει την είσπραξη των εσόδων του θα συνεχίσει την λήψη των εκ του νόμου μέτρων για την είσπραξη αυτών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για αβεβαίωτες οφειλές 27213 60734 – 27213 60739

Τηλέφωνα επικοινωνίας για βεβαιωμένες οφειλές 27213 60646 – 27213 60756

το έγγραφο θα το δείτε εδώ

Search