Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

H Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε στις 10 Ιουλίου 2019

Η 26η/2019 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας διεξήχθη την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019. Τα σημαντικότερα θέματα, επί των οποίων έλαβε αποφάσεις είναι τα εξής:

lefkh nyxta

 • Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Ηχητική – φωτιστική κάλυψη και ενοικίαση λοιπού εξοπλισμού». Εγκρίθηκε όσον αφορά σε διαγωνισμό προϋπολογισμού 50.400 ευρώ με το ΦΠΑ, για την κάλυψη με ηχητικά και φωτιστικά των εξής εκδηλώσεων: 1) Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019, 2) Λευκή Νύχτα Καλαμάτας στις 31 Αυγούστου, 3) 3ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, από 9 έως 13 Οκτωβρίου και 4) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

xorodies 2

 • Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Μετακινήσεις – Διαμονή – Διατροφή στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας». Εγκρίθηκε όσον αφορά σε διαγωνισμό προϋπολογισμού 42.500 ευρώ με το ΦΠΑ, που αφορά στις μετακινήσεις των χορωδιών, των κριτών, του προσωπικού της Interkultur και τυχόν επιτίμων καλεσμένων, καθώς και στη διαμονή και διατροφή των κριτών, του προσωπικού της Interkultur και τυχόν επιτίμων καλεσμένων.

asfaltostrvseis 2

  • Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων». Κατακυρώθηκε στον Ευστάθιο Τζικάκη, ο οποίος προσέφερε έκπτωση 60,02% επί προϋπολογισμού μελέτης 400.000 € με το ΦΠΑ

parko

 • Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2019)». Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Αθανάσιος Τσερπές, που υπέβαλε προσφορά 28.934,65 € έναντι προϋπολογισμού μελέτης 45.210,40 € με το ΦΠΑ.

 

 

 

Search