Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα συνεδριάσει στις 23 Ιουλίου 2019

Συνεδρίαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας συγκαλείται την 23η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εταιρείας «Πανελλήνιον Α.Ε.», για παραχώρηση συμπληρωματικού χερσαίου χώρου για ομπρέλες - ξαπλώστρες, έτους 2019
2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μαγουλιανίτη Γαβριέλας για παραχώρηση χερσαίου χώρου για τραπεζοκαθίσματα έτους 2019
3. Λήψη απόφαση για χρήση τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας ως χώρου στάθμευσης
4. Ανάκληση αποφάσεων παραχώρησης χερσαίου χώρου για το 2019.

Search