Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Αγορά ακινήτου στη Θουρία για να ανοίξει ο δρόμος

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, κρίθηκε νόμιμη η αριθ. 352/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαµάτας, σχετικά µε την απευθείας αγορά ακινήτου στην περιοχή της Τ.Κ. Θουρίας µε σκοπό τη διαπλάτυνση δρόµου.
Προκειμένου να διαπλατυνθεί ο δρόμος Θουρίας – Αμφείας - Πολιανής, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απευθείας αγορά ακινήτου εντός του οικισμού Θουρίας, το οποίο είναι διατεθειμένος να πωλήσει ο ιδιοκτήτης. Πρόκειται για παλιά ερειπωμένη διώροφη οικία μετά του οικοπέδου της, που θα αγορασθεί αντί του ποσού των 12.727,25 €, σύμφωνα με το πρακτικό της σχετικής επιτροπής. Η αγορά του ακινήτου και η κατεδάφιση της οικίας θα ελευθερώσει χώρο για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
Η διαδικασία για την αγορά του ακινήτου θα προχωρήσει άμεσα.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση