Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας θα συνεδριάσει στις 25 Νοεμβρίου 2019

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας συγκαλείται την 25η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων όσον αφορά στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση μελέτης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις ανάγκες αποκατάστασης της λειτουργίας – συντήρησης – της εγκατάστασης ISPS του λιμανιού Καλαμάτας, μετά από την έκθεση αυτοψίας του ΥΑΛΕ
2. Έγκριση ενέργειας για ετήσια παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) & Αναπληρωτή ΥΑΛΕ Καλαμάτας
3. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση Επιτροπής του Ν. 2881/2001 του έτους 2020
4. Λήψη απόφασης για αύξηση ισχύος παροχών ηλεκτρικού ρεύματος εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας
5. Έγκριση ενέργειας δαπάνης τελών κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας, OPEL CAMPO, έτους 2020
6. Έγκριση ενέργειας για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας.

Search