Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Σύσκεψη για ζητήματα Κοινοτήτων

Το βράδυ της Τρίτης 26 Νοεμβρίου 2019, στο ιστορικό Δημαρχείο, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για θέματα πολλών Κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, των Αντιδημάρχων Γιάννη Μπάκα, Γιώργου Φάβα και Δημήτρη Μαστραγγελόπουλου, καθώς και των Προέδρων των Κοινοτήτων Αλαγονίας, Πηγών, Αρτεμισίας, Νέδουσας, Λαδά, Καρβελίου, Βέργας, Σπερχογείας, Ασπροχώματος και Αντικαλάμου.
Στη σύσκεψη έγινε, μεταξύ άλλων, αναφορά στην παρέμβαση οδοποιΐας και μικρών τεχνικών προϋπ. 3 εκατ. ευρώ στον Ταΰγετο, σε θέματα αγροτικής οδοποιΐας για όλες τις Κοινότητες, στο έργο σύνδεσης Άνω και Κάτω Βέργας, καθώς και σε θέματα συντήρησης και αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας.

 

Search