Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Βεβαίωση οφειλών μέχρι αύριο 29 Νοεμβρίου 2019 και αίτηση για ρύθμιση μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Από το Δήμο Καλαμάτας υπενθυμίζεται ότι καταληκτική ημερομηνία βεβαίωσης οφειλών, προκειμένου αυτές να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 4611/2019, είναι η 29η Νοεμβρίου 2019.
Για τον λόγο αυτό καλούνται όσοι δημότες επιθυμούν την ταμειακή βεβαίωση οφειλών τους να υποβάλουν σχετική αίτηση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στο Τμήμα Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων – Δημαρχείο, Αθηνών 99, γρ. 121- 1ος όροφος, τηλ. 27213 60734-741, έως την 29-11-2019 και ώρα 12.00 μ.
Υπενθυμίζεται ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τον Ν. 4611/2019, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2019.

Search