Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Εκλογές για μέλος του Συμβουλίου στην Κοινότητα Αιθαίας

Με Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου διαπιστώθηκε ότι εξέπεσε αυτοδικαίως από το αξίωμά του Συμβούλου Κοινότητας Αιθαίας του Δήμου Καλαμάτας ο Δικαίος Λεωνίδας του Κωνσταντίνου, επειδή μέχρι και την 21η Αυγούστου δεν είχε αποποιηθεί την εκλογή του και δεν έδωσε όρκο σε καμία από τις ορισθείσες ημερομηνίες (28η και 31η Αυγούστου). Επειδή δεν υπήρχε αναπληρωματικός σύμβουλος (είχαν θέσει υποψηφιότητα 5 υποψήφιοι για ισάριθμες θέσεις), ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκήρυξε εκλογές για την κάλυψη της κενής θέσης.
Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2019. Ψήφισαν 15 επί συνόλου 405 εγγεγραμμένων εκλογέων, έγκυρα ήταν 15 ψηφοδέλτια και έλαβαν σταυρούς προτίμησης ως εξής: Σπυρόπουλος Δημήτριος 10, Τσικούρης Γεώργιος 6, Μιχαλοπούλου Ιωάννα 5.
Η ορκωμοσία του νέου Συμβούλου Κοινότητας Αιθαίας θα γίνει μετά την ανακήρυξή του από το Πρωτοδικείο.

Search