Αίτηση για ρύθμιση οφειλών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019

Από το Δήμο Καλαμάτας υπενθυμίζεται ότι καταληκτική ημερομηνία για τη ρύθμιση οφειλών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4611/2019, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2019.
Όσοι πολίτες επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, μπορούν να προσέλθουν στο Τμήμα Ταμείου, Δημαρχείο, Αθηνών 99, γρ. 117 - 1ος όροφος, τηλ. 27213 60696, -646, -733, -756, -736, έως την 31-12-2019 και ώρα 12.00 μ.
Σημειώνεται ότι εφόσον οι πολίτες δεν επιλέξουν τη, συμφέρουσα γι’ αυτούς, διαδικασία ρύθμισης οφειλών, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας θα προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, όπως είναι υποχρεωμένη από το νόμο.

 

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search