Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Δανειακή σύμβαση για την αγροτική οδοποιία μέσω προγράμματος «Φιλόδημος Ι»

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Καλαμάτας Ευγενία Κούβελα υπέγραψαν τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 σύμβαση για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου ο Δήμος Καλαμάτας να προβεί στην κατασκευή του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας», με προϋπολογισμό 856.451,61 € προ ΦΠΑ. Πρόκειται για έργο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» και το δάνειο αυτό θα αποπληρωθεί από το Κράτος και, συγκεκριμένα, από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αγροτικών οδών με οδοστρωσίες, ασφαλτικά και τσιμεντοστρώσεις στις Δημοτικές Ενότητες Θουρίας, Καλαμάτας, Άριος και Αρφαρών του Δήμου Καλαμάτας.

 

 

 

Search