Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Υπογραφή σύμβασης για την ανακύκλωση - αξιοποίηση ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας

Σύμβαση έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία υπέγραψε ο Δήμος Καλαμάτας σήμερα Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, με την εταιρεία «ΧΑΪΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΚΕ» για την ανακύκλωση - αξιοποίηση των ογκωδών του απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα η ανάδοχος εταιρεία, θα παραλαμβάνει τα ογκώδη απορρίμματα του Δήμου και έπειτα από επεξεργασία θα τα οδηγεί προς ανακύκλωση - αξιοποίηση. Από την μέχρι σήμερα πιλοτική συνεργασία του Δήμου με τον παραπάνω ανάδοχο, οδηγούνται προς αξιοποίηση - ανακύκλωση πάνω από το 90% των παραγόμενων ογκωδών απορριμμάτων. Παράλληλα, οι Δημότες που επιθυμούν να μεταφέρουν οι ίδιοι τα ογκώδη απορρίμματα τους προς ανακύκλωση-αξιοποίηση, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο 27210 22441.

Search