Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου

Ομόφωνο ψήφισμα εξέδωσε κατά την τελευταία του συνεδρίαση, στις 23-24 Μαρτίου 2020, το Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα στο ψήφισμα αναφέρεται:

«Στην κρίσιμη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας λόγω της πανδημίας Covid -19  το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας:

1. Στηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης για απαγόρευση της κυκλοφορίας με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ

2. Καλεί την κυβέρνηση  να προβεί στην άμεση πρόσληψη και τοποθέτηση του απαραίτητου ειδικευμένου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και στο Κέντρο Υγείας Καλαμάτας για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

3. Καλεί την κυβέρνηση να προβεί στην εξασφάλιση του απαραίτητου υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής προστασίας για το Νοσοκομείο Καλαμάτας. Επίσης καλεί την κυβέρνηση να αυξήσει επειγόντως τον αριθμό κλινών εντατικής θεραπείας ο οποίος  υπολείπεται από τον μέσο όρο της Ευρώπης.

4. Προτρέπει τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Καλαμάτας να συμβάλλουν ενεργά στην αγορά του απαραίτητου υγειονομικού υλικού για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης».

Search