Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Την Παρασκευή 4 Απριλίου καταβολή των προνοιακών επιδομάτων

Διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα βρίσκονται την Παρασκευή 4 Απριλίου τα ποσά που αντιστοιχούν στα προνοιακά επιδόματα περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014. Η Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας ολοκλήρωσε τις σχετικές διαδικασίες, όσον αφορά στην καταβολή συνολικού ποσού 1.600.000 ευρώ περίπου, σε δικαιούχους σε όλη τη Μεσσηνία, δεδομένου ότι η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί για την υποστήριξη όλου του Νομού.

Όσοι κατ’ επιλογήν τους εισπράττουν τα επιδόματα με ταχυδρομική επιταγή, θα λάβουν το αντίστοιχο ποσό λίγες ημέρες αργότερα λόγω της μεσολάβησης των ΕΛΤΑ.

Search