Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση για Υποτροφίες Κληροδοτήματος "Λυκούργου Σκιά" (2013-2014)

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας ως εκπρόσωπος του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ¨ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ  ΣΚΙΑΣ¨,  σε εκτέλεση της 74/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και με σεβασμό στην επιθυμία του διαθέτη, ανακοινώνει  ότι για τους απόφοιτους  σχολ. έτους 2012 - 2013 (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) θα χορηγηθούν από το κληροδότημα οκτώ  (8) υποτροφίες  εκ των αποδεδειγμένα άπορων νέων, προερχομένων από  τον Δήμο Καλαμάτας και αποφοιτούντων με άριστη επίδοση από Λύκεια της Καλαμάτας, προκειμένου να συνεχίσουν και εφ΄ όσον χρόνο συνεχίζουν αδιακόπτως και ευδοκίμως τις σπουδές τους σε ανώτερα και ανώτατα πνευματικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013.

Παρατίθενται:

Η σχετική ανακοίνωση

Το έντυπο αίτησης υποτρόφου

Η υπεύθυνη δήλωση

 

 

Search