Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ και Α/ΥΑΛΕ να υποβάλουν προσφορά για την εργασία αυτή για το λιμάνι της Καλαμάτας. Κατάθεση προσφορών έως 25/10/2013.

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση.

Search