Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση διαγωνισμού για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτοσμίγματος

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προμηθευτεί ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε σάκους των 25kg για τις ανάγκες επούλωσης λάκκων του οδικού δικτύου, καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές. 


Παρατίθενται:Search