Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΣΟΧ 3 2013: Ανασυνταγμένοι-διορθωμένοι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ανασυνταγμένοι-διορθωμένοι πίνακες για την προκήρυξη ΣΟΧ 3/2013 ανά κωδικό θέσης:

ΚΘ 107ΚΘ 108ΚΘ 109ΚΘ 110ΚΘ 111ΚΘ 112ΚΘ 113

Δείτε και τη σχετική απόφαση Δημάρχου

 

Search