Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, προτίθεται να αναθέσει σε αναγνωρισμένο οργανισμό ασφάλειας (ΑΟΑ) α) την τροποποίηση αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης (ΑΑΛΕ) Καλαμάτας (με πιθανή τροποποίηση των ορίων διεπαφής) β) Τροποποίηση σχεδίου ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) Καλαμάτας.

Κατάθεση προσφορών έως 25/10/2013.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

 

Search