Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου (Υπηρεσία Καθαριότητας), σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018. 

Τον Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων με κωδικό θέσης 101-ΔΕ Οδηγών, μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων με κωδικό θέσης 102-ΔΕ Χειριστών Σύνθετου Εκσκαπτικού - Φορτωτικού Μηχανήματος, μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων με κωδικό θέσης 103-ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον Πίνακα Αποκλεισθέντων για τις θέσεις 101-ΔΕ Οδηγών, μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον Πίνακα Αποκλεισθέντων για τις θέσεις 102-ΔΕ Χειριστών Σύνθετου Εκσκαπτικού - Φορτωτικού Μηχανήματος, μπορείτε να δείτε εδώ.

Search